Volgen

Uw website publiceren

Hoe u uw website zichtbaar kunt maken zodat anderen deze kunnen bekijken

De Publiceer button

 

Klik op de Publiceer button (1) om uw website te publiceren

Klik op de publiceer button (1) om het publiceren te bevestigen.

Uw gepubliceerde website bekijken

Na het publiceren, kunt u uw website bekijken in een nieuwe tabblad door te klikken op de Ga naar de website link (1)

Uw website offline halen ('depubliceren')

Nadat u uw website publiceert, zal het zichtbaar ('online') blijven zo lang uw account en domein beide geldig zijn. Als u uw website offline wilt halen, klik op deBeheer button op de startpagina en klik dan op Website Status (1). Selecteer Offline (2) in het website zichtbaarheid menu en klik op de Update website button (3). Opmerking: veel diensten maken een cache (een kopie) van uw website, dus het zal soms

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk